Budstrategier

kampagnestrategi

Budstrategier

Hvilke budstrategier findes der, og hvornår skal man benytte hvilken budstrategi? Valget af budstrategi afhænger af, hvilken kampagnetype du kører samt hvilket formål/objektiv du har med kampagnen.

Hvad betyder PPC/CPC?

PPC er en budstrategi, som er tæt relateret til CPC, hvor man bliver opkrævet ud fra mængden af kliks man har fået på sin annonce. Mange virksomheder har succes ved denne budstrategi, da det giver mulighed for at ramme brugerne, som befinder sig lavest i salgstragten, til en billig markedsføringspris. PPC kræver ikke særlig stor likviditet og du kan eksponere dine annonce for lige netop de brugere, som søger efter dit produkt/service. Du har mulighed for at lave en meget snæver segmentering lige fra køn, alder, geografi eller interesser.

Fordelen herved er, at du ikke betaler for mængden af eksponeringer modsat CPM, hvor du betaler pr. 1000 visning. Du kan, med PPC, opnå et gratis reach, hvilket skaber synlighed for dit brand uden du skal betale en krone. Du betaler først når en bruger klikker på din annonce. Hvis din annoncetekst er godt formuleret, vil kvaliteten af dine kliks være højere, da landingssiden stemmer overens med den tekst, der står i din annonce – og hermed brugernes forventninger om, hvilken side de bliver ledt ind på.

PPC er en auktionsmodel, hvor man sætter et maks-bud på den pris, man vil betale for et klik. PPC er oftest den budstrategi, som giver de højeste konverteringsrater og de lavest klikpriser, da den appellerer til brugerne, som befinder sig lavest i salgstragten – og er hermed tættest på en konvertering.

I Google Ads har man mulighed for både at budgive med ‘manuel CPC’ samt ‘udvidet CPC’.

Manuel CPC: Bruges, når en kampagne skal startes op. Her har den digitale marketing specialist al kontrol over annoncen og her betales der maksimalt for maks-CPC prisen.

Udvidet CPC: Her går Google ind og kigger på den data, der ligger i kampagnen og forsøger at byde højere på de de brugere, som har samme eller lignende konverteringsmønster som de brugere, der førhen har konverteret. Du kan enten få Google til at optimere mod antallet af konverteringer eller konverteringsværdien. Ved udvidet CPC kan buddet på en bruger godt være højere end maks-CPC’en, hvis brugerens konverteringsmønster minder om tidligere brugere, som enten bare har konverteret eller konverteret med en høj værdi. Den gennemsnitlige CPC-pris vil dog ikke overstige maks-CPC prisen.

OBS. Starter man en kampagne med udvidet CPC uden at have noget fundamentalt data risikerer man at skyde for bredt, da Google ikke har noget data at fodre algoritmen med. Derfor bør man altid starte med manuel CPC og teste, hvorvidt man skal benytte udvidet CPC, når man har fået en række data ind (vi anbefaler 1 måneds data).

Hvad betyder CPM?

CPM betyder Cost-Per-Thousand (hvor M står for Mille, der på latin betyder tusind). Her betaler man pr. 1.000 visning af annoncen. CPM bruges indenfor displayannoncering, hvor målsætningen for annoncen er, at nå ud til så mange folk som muligt og få positioneret sit brand på et marked. CPM kan være effektivt til f.eks. branding strategier.

De hjemmesider, som viser annoncerne, tjener penge hver gang der er én, som ser annoncen. I Google sætter man en maks-CPM, hvilket er den pris man maksimalt ønsker at betale pr. 1.000 visning. Herefter eksponererer Google dine bannere på diverse partner-platforme (eksempelvis BT, Ekstrabladet, Bilbasen mv.) med budgivning ud fra den maks-CPM som du har sat. Hvis man selv skal ud og skaffe banner-pladser vil man oftest blive opkrævet efter CPM. Her har virksomhederne somregel en fast CPM-pris, altså en fast pris pr. 1000 visning på deres website.

CPM er på Google ligesom PPC/CPC en auktionsmodel, hvor det handler om at byde højest for at få sin annonce vist. Er dit CPM-bud ikke højt nok, vil din annonce ikke blive vist.

vCPM: vCPM står for Viewable Cost Per Mille. Forskellen mellem CPM og vCPM er, at ved vCPM betaler du kun for visninger, som du ved, at brugerne kan se. Her er positionerne nøje udvalgt – og det er derfor ikke alle website, der kan tilbyde disse “synlige” annoncevisninger.

Hvad er CPA?

CPA er den mest omkostningseffektive budstrategi, da du her får mulighed for at sætte en målsætning til, hvor meget du vil betale for en konvertering. Denne budstrategi bruges dog kun, hvis man har en stor mængde data, da det er svært for diverse markedsførings-platforme at vide, hvilke brugere, der skal målrettes mod, hvis ikke der er nok data at fodre algortimen med.

CPA bruges ofte i forbindelse med affiliate marketing. Her kan udbyderen af produktet/servicen, og den, som sælger produktet/servicen tjene mange penge, hvis sælgeren opnår succes og får solgt til den rette målgruppe.

Man kan tolke denne budstrategi som en “no cure no pay”-strategi, hvor der ingen omkostninger er for dig som produkt/serviceyder før der er foretaget en konvertering og hermed genereret omsætning.

Hvad betyder CPV?

CPV betyder Cost-Per-View. CPV bruges som budgivning til at angive, hvad du er villig til at betale for dine TrueView-videoannoncer. Med CPV sætter du en maks. CPV, som angiver, hvor meget du er villig til at betale for en visning, når du opretter en annoncegruppe i en videokampagne.

En visning defineres som en bruger, der har set din annonce-video i mere end 30 sekunder (eller hele videoen, hvis den er kortere end 30 sekunder). Du vil også blive opkrævet, hvis brugeren interagerer med videoen. En interaktion kan enten være klik på kort, tillægsbannere eller klik på overlejringer med opfordring til handling (CTA/Call-To-Action).

Hvad er mål-ROAS?

Vælger du at benytte mål-ROAS som budstrategi, har du mulighed for at sætte et mål for det annonceafkast du ønsker. ROAS står for Return-On-Advertising-Spend. Det er altså det beløb du får igen for hver annoncekrone du kommer i din markedsføring.

Dette er en af Google’s SMART-bidding strategier, hvor platformen benytter deres algoritme til at optimere mod en højere konverteringsværdi eller omsætning ud fra det mål-ROAS du har angivet.

Sådan beregner du ROAS: Omsætning af kampagne/Omkostning af kampagne = ROAS

I Google Ads skrives afkastet i procent, så f.eks. 500 % svarer til en ROAS på 5.

En SMART-bidding strategi betyder, at Google optimerer automatisk dine bud på auktionstidspunktet, hvilket giver platformen mulighed for at skræddersy buddende til den enkelte auktion. Det betyder ikke nødvendigvis at alle dine transaktioner vil have en ROAS svarende til din mål-ROAS. Det betyder blot, at nogle af dine kampagner vil have en højere ROAS, mens andre vil have en lavere. Den gennemsnitlige ROAS vil være målrettet mod den mål-ROAS du har angivet på kampagnen.

Hvad betyder ‘maksimér antal klik’?

Benytter du denne budstrategi skal formålet med din kampagne være at skaffe så mange kliks som muligt. Her angiver du en grænse for maks-CPC, og så fokuserer Google Ads på at øge antallet af kliks med den maksimale pris du ønsker at betale pr. klik.

Du skal holde nøje øje med kampagnen, hvis du benytter denne form for budstrategi, da dens primære formål er kliks og ikke konverteringer – hvilket betyder, at Google ikke tager højde for om det er et klik af god eller dårlig kvalitet.

Hvad betyder ‘maksimér antal konverteringer’?

Der angives automatisk bud, som skal sikre, at din kampagne genererer så mange konverteringer som muligt, uden at du overskrider dit kampagnebudget. Denne strategi benytter avanceret maskinlæring til at optimere buddene automatisk (SMART-bidding). Auktionsbudgivningen foregår i realtid, derfor kan buddene skræddersys til hver enkelt auktion, hvilket giver din kampagne større mulighed for at “vinde” i auktionen og få din annonce vist.

Inden du skifter budstrategi til maksimér antal konverteringer, bør du tjekke dit daglige budgetbeløb på den kampagne, hvorpå du ønsker at skifte budstrategi. Hvis din kampagne underpræsterer i forhold til dit dagsbudget, risikerer du, at dit forbrug øges drastisk. Maksimér antal konverteringer udnytter dagsbudgettet maksimalt, og du bør derfor sætte dit budget herefter.

Derudover bør du også overveje, hvad formålet med din kampagne er. Hvis du har et mål, som skal tage højde for investeringsafkast (ROAS), bør du måske benytte mål-CPA eller mål-ROAS istedet. Når du benytter budstrategien ‘maksimér antal konverteringer’ tager kampagnen ikke højde for ordreværdien og du risikerer hermed at betale 100 kr. for en ordre, der måske kun genererer 50 kr. – og så ender du med en negativ ROAS.

Hvad betyder ‘maksimér konverteringsværdi’?

Denne budstrategi benytter, ligesom mål-ROAS, maksimér antal klik og maksimér antal konverteringer, maskinlæring til automatisk at optimere og budgive.

Budstrategien benytter historisk data og kontekstsignalerne, der er tilgængelige på auktionstidspunktet til at sætte et optimalt CPC-bud for din annonce, hver gang den er kvalificeret til visning. Hermed afgiver du al kontrol med hensyn til budgivning til Google og benytter algoritmen til at bestemme, hvilke leads, som er varme – og hvilke, som ikke er varme leads.

Inden du kaster dig ud i at benytte maksimér konverteringsværdi som budstrategi, bør du, ligesom med maksimér antal konverteringer, tage et kig på dit dagsbudget. Underpræsterer dit dagsbudget i forhold til det budget du har angivet, bør du nedjustere dit budget, så det passer med dine forventninger til forbrug.

Har du et mål for investeringsafkastet (ROI, Return-On-Investment) på din kampagne, kan du med fordel benytte mål-ROAS som budstrategi, da algoritmen så har et mål-ROAS at holde din kampagne op imod.

Hvad betyder ‘måleksponeringsandel’?

“Jeg vil gerne ligge øverst på Google!”, det hører vi desværre tit. Tankegangen bør være anderledes og vendes til; “Jeg vil gerne ligge øverst på mine vigtigste søgeord”. På den måde sikrer du værdi for dine konverteringer, da klikprisen ofte er lavere og afkastet større.

Her kan måleksponeringsandel hjælpe som budstrategi. Måleksponeringsandel er en SMART-bidding strategi, hvor buddene angives med det formål, at få din annonce eksponeret allerøverst, øverst eller hvilket som helst sted i SERP (red. søgeresultaterne). 

Hvis du sætter dit mål på 50 % for en placering absolut øverst på siden, indstiller Google Ads automatisk dine CPC-bud til at vise dine annoncer absolut øverst på siden i 50 % af det samlede antal gange, din annonce kunne vises.

Du indstiller et maks. CPC-bud (den pris du maksimalt vil betale for et klik). Mængden af eksponeringer afhænger af denne klikpris. Sætter du den for lavt, vil du ikke kunne vinde nogle budrunder, og dine annoncer vil hermed ikke blive vist. Sætter du den for højt, risikerer du at betale for meget pr. klik.

Det er derfor vigtigt at benytte denne budstrategi med omhu og være opmærksom på sine metrics.

nikolai-klausen

Nikolai Klausen

Partner & Ads Specialist

Har du brug for hjælp? Så vil jeg meget gerne tage et uforpligtende møde, hvor vi sammen ser på jeres muligheder. Et frisk pust, er ofte det eneste som mangler.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

For at kunne indsnævre os og finde ud af hvordan vi hjælper jer bedst muligt. Så lad os ringe dig op, så tager vi en uformel samtale om jeres ønsker og ambitioner. Dertil sidder vi klar til at lytte og udfolde vores nytænkende hjerner indenfor jeres branche.

Pin It on Pinterest