Nikolai Klausen⎜Ads Specialist⎜nk@growmedia.dk Google Ads har sin force i pull-strategien, hvor din virksomhed bliver eksponeret overfor potentielle kunder, som søger efter dit produkt/din service. Helt lavpraktisk foregår det således, at kunden aktivt søger på...